Sổ còng – Sổ loxo – Sổ Agenda

Sổ Còng

⦁ Kích thước bìa: 17x23cm, 13x19cm
⦁ Kích thước ruột: 20.5x15cm, 11×16.5cm
⦁ Bìa simili, ép kim, ép lún logo công ty
⦁ Còng 6 lỗ bằng inox, inox mạ vàng
⦁ Ruột in giấy couche, giấy for, giấy mỹ thuật

Sổ loxo

⦁ Kích thước 16x22cm, 12x16cm
⦁ Kích thước ruột: 15×20.5, 11x15cm
⦁ Bìa giấy cứng, in, ép kim
⦁ Ruột giấy Couche, giấy for, giấy mỹ thuật
⦁ Ngoài ra có thể làm theo kích thước khách hàng yêu cầu

Sổ Agenda

⦁ Kích thước bìa: 15x21cm, 17x23cm
⦁ Kích thước ruột: 14x20cm, 16x22cm
⦁ Bìa simili, ép kim, ép lún logo công ty
⦁ Ruột in giấy couche, giấy for, giấy mỹ thuật
⦁  May chỉ, dán gáy keo.

[sform]1[/sform]