In Tờ Rơi – Tờ Gấp – Brochure

Tờ rơi là thông điệp của quí công ty muốn gửi tới các đối tượng, đối tác, khách hàng… Tờ rơi, tờ gấp chứa đựng những nội dung:Tờ rơi về khai chương cửa hàng, tờ rơi về dịch dụ mới, tờ rơi về bán hàng, tờ gấp giới thiệu sản phẩm…

Kích thước tờ rơi, tờ gấp thì khá đa dạng.

  • Thường gặp tờ rơi kích thước A5, A4.
  • Tờ gấp có kích thước A4 , A3

Giấy in tờ rơi, tờ gấp thông thường thì in trên giấy

  • Couche 100gsm, 120gsm, 150gsm
  • Ford 80gsm, 100gsm, 120gsm

Để hạn chế sự lan màu, thắm nước thì tờ rơi, tờ gấp được cán một lớp màng bóng hoặc mờ. Ngoài ra lớp màng này nó còn làm tăng thêm hiệu ứng trên mẫu thiết kế của tờ rơi, tờ gấp đó.

[sform]1[/sform]