Lịch tết có lịch độc quyền và lịch thị trường

 • Lịch độc quyền là thiết kế riêng cho một doanh nghiệp, bản quyền in thuộc doanh nghiệp đó.Lịch độc quyền thường thì giá cả cao, thời gian làm lâu.
 • Lịch thị trường: mẫu thiết kế chung, dùng cho nhiều doanh nghiệp, giá cả rẻ, thời gian làm hàng nhanh.

Lịch tết thường có các loại

 • Lịch Bloc
  • Bloc thường in giấy Couche matt 70gsm hoặc giấy Fo 70gsm
  • Áo bloc in mentalize
  • Bìa bloc, bảng treo in mentalize bồi lên ván MDF 3ly hoặc 5ly
 • Lịch 13 tờ lò xo giữa
  • Bảng treo giấy Duplex 1200gsm, 1500gsm, in mentalize, bế nổi
  • Ruột giấy Couche 120gsm, in 4 màu
 • Lịch loxo giữa gắn bloc
  • Bảng treo giấy Duplex 1500gsm, in mentalize, bế nổi
  • Gắn bloc trung hoặc bloc đại
  • Bloc trung: kích thước 10x15cm
  • Bloc đại: Kích thước 14.5×20.5cm
 • Lịch loxo 7 tờ treo tường
  • Kích thước thường là 41x63cm, 36x70cm
  • Giấy B210, in 4 màu

Lịch 5 tờ nẹp thiếc, lò xo

 • Kích thước thường là 41x63cm, 45x70cm
 • Giấy C115, in 4 màu

Lịch bàn: Bàn chữ A 13 tờ, Bàn chữ M có note

 • Lịch bàn chữ A 13 tờ
  • Kích thước: 19×21.5cm, 22x16cm
  • Bìa cứng 2.5 ly, ép kim
  • Ruột B210gsm, in 4 màu

Lịch bàn chữ M 13 tờ có note

 • Kích thước: 24x15cm
 • Bìa cứng 2.5 ly, ép kim
 • Ruột B210gsm, in 4 màu
 • Note giấy Couche matt 80gsm

[sform]1[/sform]