In Catalogue

Được hiểu một cách khái quát  là một quyển sổ, giới thiệu về các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của công ty đến các khách hàng, đối tác của mình.

Khi thiết kế Catalogue thì chúng ta có rất kiểu trình bài bố cục tổng thể nhưng khi thành phẩm thì Catalogue thường gặp hai dạng cơ bản nhất:

  • Đóng kim (ghim)
  • May chỉ dán gáy

Ngoài ra, quí khách còn gặp một số dạng khác :

  • Đục lỗ gắn loxo xoắn.
  • Đục lỗ gắn còng…

Quyển Catalogue được chia làm 2 phần:

  • Phần bìa catalogue: Thường dùng định lượng giấy dày. Định lượng giấy thường dùng là 210gsm, 230gsm, 250gsm, 300gsm…Để tăng thêm sự nổi bật ta hay tạo thêm những điểm nhấn: UV, hay ép kim.
  • Phần ruột catalogue: Thường dùng định lượng giấy mỏng hơn giấy bìa.

Chú ý:

Khi ta muốn in catalogue thì ta lên ý tưởng làm sau tổng số trang bìa + ruột phải chia hết cho 4 hoặc cho 2 (Ví dụ: 8 trang, 12 trang, 16 trang hoặc 10 trang, 12 trang, 14 trang….)